Privacy

BA Privacy verklaring

versie 0.4 – 8 juli 2018 

BA N.V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht  https://www.ba.be/privacy/ of Jan Guldentops telefonisch via +32 (0) 16 298045 tijdens kantooruren of via e-mail op privacy@ba.be

Verwerkingsdoeleinden

BA N.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden in verschillende toepassingen en situaties. Deze privacy verklaring bevat alle opslag en verwerking van persoonsgegevens binnen organisatie, netjes opgesplitst per toepassing.

Wij voeren de privacy van onze klanten, prospecten en partners hoog in het vaandel en u vindt hier dan exact de beschrijving wat we met deze gegevens doen, wat de rechtsgrond hiervoor is en hoe lang we ze bijhouden.

Website

Van alle bezoekers van de website worden volgende persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt :

 • In de logbestanden van de website wordt van elke bezoeker het internet-adres opgeslagen. De rechtsgrond hiervoor is een gerechtvaardig belang om op een efficiënte manier problemen en/of hacking-aanvallen op de website te kunnen detecteren, blokkeren en debuggen. De logbestanden en bijhorende persoonsgegevens worden slechts 3 maanden bijgehouden en daarna gewist.
 • Wanneer iemand de webformulieren gebruikt om meer informatie te vragen, een vraag te stellen of te vragen om contact met hen op te nemen dan gebruiken we deze gegevens enkel om uw vraag te beantwoorden, u te contacteren en alles op te volgen. De rechtsgrond hiervoor is een gerechtvaardig belang om uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij houden uw gegevens bij tot 1 jaar na het laatste contact.
 • Binnen de website worden geen cookies of andere technieken om bezoekers te volgen of te traceren van derde partijen gebruikt.
 • Onze website gebruikt een aantal type cookies :
  • Noodzakelijke cookies
   • Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.
  • Functionele cookies
   • De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
  • Wij gebruiken geen van deze cookies om u persoonlijk te identificieren
  • Er zijn verschillende manieren waarop de website-bezoeker geen cookies kan gebruiken of de cookies die gebruikt worden te beheren
   • Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
   • U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Klanten en prospecten

Van onze klanten en prospecten verzamelt en verwerkt BA N.V. persoonsgegevens voor :

 • Prospectie en Customer Relationshop Management ;
 • Klanten- en orderbeheer o.a.
  • Klantenadministratie
  • Opvolgen van bestellingen/leveringen
  • Facturatie
 • Technische ondersteuning / support en opvolging
 • Onderhoud en documenteren van bestaande systemen die onder supportcontract zitten ;
 • Uitvoeren van de contracten en bestellingen
 • Het op de hoogte houden van de klanten van belangrijke wijzigingen in ons bedrijf en productgamma

De rechtsgronden van deze verwerking zijn op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking :

 • Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzaak om te voldoen een wettelijke verplichting (o.a. facturatie, BTW, enz. )
 • Behartiging van gerechtvaardigd belang om te ondernemen

Klantengegevens worden maximaal 7 jaar na het laatste contact en aflopen van alle contractuele afspraken bijgehouden en daarna gewist.  Gegevens van prospecten worden maximaal 1 jaar na het laatste contact bijheouden en daarna gewist.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BA N.V. verbonden zijn of met enige andere partner van BA N.V.

BA N.V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Minderjarigen

Wij slaan geen gegevens op en leveren geen diensten aan personen onder de 16 jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De persoon of data subject heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de persoon of data subject  het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen en ons te garanderen van de identiteit van de persoon die zijn rechten uitoefent ( en zodoende datalekken te voorkomen), wordt de  gevraagd om:

Een aangetekend schrijven inclusief kopie van de identiteitskaart met de vraag te sturen naar : BA N.V., t.a.v. Privacydesk, MC Square, Philipssite 5 bus 1, 3001 Leuven België.

Bij vragen of opmerkingen rond deze procedure kan u altijd telefonisch contact opnemen met ons tijdens kantooruren op +32 (0)16298045 of via e-mail op privacy@ba.be

Klacht

De persoon of data subject beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel.+32 (0) 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be.

BA n.v.

Telefoon: +32 (0)16 29 80 45

Fax: +32 (0)16 29 80 46

MC Square, Ubicenter
Philipssite 5, bus 1
3001 Leuven, Belgium

BTW   BE 0479645501

RSZ     1761940-97

IBAN   BE15 7340 2667 7130 ( KREDBEBB)